Blogg eller webblogg

Alla snackar om bloggar, men vad är egentligen en blogg? Blogg är ett kortare ord för webblogg som betyder ungefär webbjournal eller dagbok på webben. I själva verket är bloggen en webbplats som uppdateras med periodiskt publicerade inlägg eller dagboksanteckningar. Att ha en blogg har på senare tid blivit väldigt populärt och nya bloggar poppar upp som svampar ur jorden. Att ordet ”blogg” dök upp och blev allmänt accepterat var främst för att webblogg lätt kan förväxlas med serverlogg. Varje inlägg behandlar ett visst ämne, och en blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar. Vissa bloggar kan handla om flera olika ämnen, medan andra är fokuserade till ett visst ämne som bevakas ur olika aspekter.

Bloggens genombrott i Sverige

Det publika genombrottet för bloggen i Sverige kom först efter jordbävningen i Indiska oceanen 26 december 2004. Många bloggar visade sig mycket effektiva för snabb kommunikation och publikation. Det sattes upp listor på bloggar på plats av svenskar i Thailand. Det visade sig vara snabbare och effektivare än att gå via media och myndigheter. Inom politiken har bloggarna fått stort genomslag. Barack Obamas lyckade valkampanj 2009 berodde till stor del på målmedveten webbdagboksskrivande. Flera diktaturer har skakats av orädda bloggare, varav några i till exempel Kina, Iran, Egypten och Kuba nått stor internationell uppmärksamhet. Om du tycker om att skriva och vill nå ut med ditt budskap och förändra – Starta en blogg!

Kommersiella bloggar

Kommersiellt sett är stora bloggar med 100 000-tals besökare väldigt effektiva för att marknadsföra olika produkter. Budskapet kan riktas precis till den typ av besökare som en viss blogg har. Detta gör bloggen till ett lysande verktyg för att sälja. Det kanske kan verka enkelt att blogga och tjäna pengar på det. Men tro oss när vi säger att det krävs massor av tålamod, envishet och en stor portion tur för att bli en framgångsrik bloggare. Bakom samtliga av de bloggar som idag är framgångsrika och genererar massor av besökare ligger massor av hårt arbete. Det anses vara mest effektivt att ha en nischad blogg om den skapas i syfte att sälja. D.v.s. att bloggens innehåll bör gå i linje med de produkter som den marknadsför.

This entry was posted in Blogg and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *